Venerable Phra Kruba Krissana.

phra kruba krissana
Amulets of the Venerable Phra Kruba Krissana of Wat Pah Mahawan.
*

Learn more about Venerable Phra Kruba Krissana.